Адрес:
София 1113
кв. Изгрев
Ул. Фр. Жолио Кюри 20
Техноимпортекспорт
офис 110

Телефон:
(02) 816 - 4442

Е-поща:
За информация
info@uptimebg.com
Техн. поддръжка 24/h
support@uptimebg.com

Работно време:
От понеделник до петък
от 9:30 до 17:30